GDZIE JESTEŚMY?

Projekt unijny JESTEŚMY BLISKO CIEBIE realizowany jest przez:


PORADNIĘ PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNĄ NR 1 w GDAŃSKU

ul. Obywatelska 1

80-259 Gdańsk

tel: 58 341 87 58

Copyright © 2009