PRACOWNICY PORADNI ZAANGAŻOWANI W REALIZACJĘ PROJEKTU

Anna Olczak

psycholog, edukator w zakresie przeciwdziałania agresji i przemocy. Zatrudniona w Poradni od 1985 r. Oprócz diagnozy psychologicznej, prowadzi zajęcia warsztatowe dla dzieci i młodzieży oraz treningi myślenia twórczego Posiada kwalifikacje trenerskie do prowadzenia zajęć psychoedukacyjnych. dla dorosłych "Szkoła dla rodziców i wychowawców" oraz "Rodzeństwo bez rywalizacji" - prowadzi je od 1999 roku. Od 2007 roku dyrektor poradni, koordynator programu.

 

Joanna Chromik-Kovačs

psycholog, z czternastoletnim stażem pracy, w Poradni od 2006 r. Posiada doświadczenie w zakresie diagnozy i terapii dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, specjalizuje się w pracy z dzieckiem z ADHD. Prowadzi terapię indywidualną i grypową, warsztaty dla rodziców i nauczycieli oraz szkolenia rad pedagogicznych. W ramach projektu zajmuje się doradztwem psychologicznym.

 

Małgorzata Cisowska

psycholog, terapeuta, z dwudziestoletnim stażem pracy, zatrudniona w Poradni od 2007 roku. Oprócz pracy diagnostycznej specjalizuje się w prowadzeniu terapii psychologicznej dla młodzieży, rodziców, małżeństw i rodzin. Prowadzi warsztaty psychoedukacyjne dla uczniów, nauczycieli i rodziców. W ramach projektu zajmuje się doradztwem psychologicznym.

 

Olga Adamowicz

pedagog, zatrudniona w Poradni od 2006 roku, oprócz diagnozy pedagogicznej prowadzi psychoedukacyjne zajęcia warsztatowe dla dzieci i młodzieży oraz zajęcia Metodą Dobrego Startu wspierające przygotowanie do nauki. W ramach projektu zajmuje się doradztwem pedagogicznym.

 

Alicja Małkowska

psycholog, edukator w zakresie przeciwdziałania agresji i przemocy. Pracuje w Poradni od 1973 roku. Posiada doświadczenie w zakresie diagnozy psychologicznej. Prowadzi zajęcia warsztatowe dla dzieci i młodzieży oraz treningi myślenia twórczego. W ramach projektu zajmuje się doradztwem psychologicznym.

 

Małgorzata Urbańska-Stamm

psycholog, socjoterapeuta, edukator w zakresie przeciwdziałania agresji i przemocy, zatrudniona w Poradni od 1987 r., posiada doświadczenie w zakresie diagnozy psychologicznej, socjoterapii, terapii dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi. Prowadzi zajęcia indywidualne i grupowe z dziećmi i młodzieżą oraz zajęcia psychoedukacyjne dla dorosłych. W ramach projektu zajmuje się doradztwem psychologicznym.

 

Beata Walczak

psycholog, doradca zawodowy. Zatrudniona w Poradni od 1991, przeprowadza diagnozę psychologiczną, prowadzi zajęcia warsztatowe dla dzieci i młodzieży. Posiada kwalifikacje trenerskie do prowadzenia zajęć psychoedukacyjnych. dla dorosłych "Szkoła dla rodziców i wychowawców" oraz "Rodzeństwo bez rywalizacji" - prowadzi je od 1999 roku. W ramach projektu zajmuje się doradztwem zawodowym.

 

Bożena Wilczewska

psycholog, doradca zawodowy, socjoterapeuta. Zatrudniona w Poradni od 2004 roku. Przeprowadza diagnozę psychologiczną, prowadzi zajęcia wspomagające wczesny rozwój dziecka, zajęcia indywidualne i grupowe dla uczniów z problemami emocjonalnymi i zagrożonych niedostosowaniem społecznym. W ramach projektu zajmuje się doradztwem zawodowym.

Pracownicy administracji

Iga Gajewska

Główma księgowa - pracownik z 20-letnim stażem zawodowym. Posiada dowiadczenie w rozliczaniu i obsłudze księgowej trzech projektów unijnych "Socrates - Comenius". W ramach projektu zajmuje się obsługą księgową oraz pełni funkcję specjalisty d/s finansowych.

 

Marta Kamińska

Asystent koordynatora projektu unijnego.

Copyright © 2009